Radio live

::Inđija: 37. sednica Opštinskog veća
Održana je 37. sednica Opštinskog veća Inđija. Većnici su, između ostalog, doneli odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“ Inđija. Članovi opštinskog veća Inđija, između ostalog, usvojili su Odluku kojom se uređuju način i uslovi obavljanja komunalne delatnosti upravljanja grobljima i pogrebne usluge na teritoriji opštine Inđija, kao i prava  i obaveze komunlanog preduzeća koje obavlja delatnost upravljanja grobljma ali i prava i obaveze korisnika, odnosno zakupca grobnog mesta, ali i zanatskih radnji. Ovu odluku na sednici obrazložio je Slavko Puvača direktor JKP Komunalac iz Inđije. Doneta je odluka da se daju u zakup njive u Inđiji i Ljukovu, čime su stvoreni i prvi uslovi za pokretanje nadmetanja za 123 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Članovi opštinskog veća Inđija doneli su odluku o korišćenju sredstava reprezentacije, kojom se reguliše način na koji se mogu potrošiti sredstva za ovu namenu. Pravo na reprezentaciju ovom odlukom  imaju predsednik i zamenik predsednika opštine, predsednik, zamenik i seketar skupštine opštine, opštinski pravobranilac kao i članovi opštinskog veća. Većnici su stavili van snage Odluku o dodatnom obliku zaštite trudnica na teritoriji opštine Inđija, zbog zakonski povoljnijih uslova koji se isplaćuju iz budžeta republike Srbije.  Trudnice koje zbog komplikacija ili bolesti ne mogu na posao, svoj lični dohodak dobijaće u punom iznosu. Na ovoj sednici je izmenjena odluka o stipendiranju stidenata. Članovi opštinskog veća su utvrdili predlog  Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „INGRIN“ Inđija. Na 37. sednici utvrđen je i  Akcioni  plan zapošljavanja opštine Inđija za 2014.godinu, data je saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove „Boško Buha“ Inđija. Od 1. februara zvanično je prestala da važi odluka kojom je inđijskom vrtiću povereno pripremanje i distribucija obroka za narodnu kuhinju. Na ovoj sednici inđijskom domu zdravlja je dato putničko vozilo na korišćenje u narednih godinu dana. Sve odluke sa ove sednice biće prosleđenje odbornicima na usvajanje.

Postavio dana 06. 02. 2014. rtv mega