Radio live

::Stara Pazova: Uvid u birački spisak
Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i  Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije Opštinska uprava Stara Pazova saopštila je da svi građani ove opštine, mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Stara Pazova, svakim radnim danom i subotom od 08,00 do 14,00 časova. Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu. Birački spisak zaključuje se 28. februara u ponoć. Po zaključenju biračkog spiska, zahtevi za promene u biračkom spisku se podnose Ministarstvu pravde i državne uprave ili preko Opštinske uprave opštine Stara Pazova najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora.

Postavio dana 03. 02. 2014. rtv mega