Radio live

::Sremska Mitrovica: Licitacija poljoprivrednog zemljišta

Održana je prva licitacija poljoprivrednog zemljišta na kojoj je u ponudi bilo 39 parcela u 5 katastarskih opština i ukupne površine 473 ha.

Parcele se nalaze u Grgurevcima, Divošu, Martincima, Čalmai i Velikim Radincima. Na 8 javnih nadmetanja izlicitirano je 150 ha poljoprivrednog zemljišta koje je dodeljeno licima koja su bila zainteresovana i kojih je ukupno bilo 6. Početna cena hektara zemljišta se kretala od 51.500 do 60.500 dinara u zavisnosti od kvaliteta i lokacije, a cena iznajmljenog zemljišta dostigla je iznos od čak 83.500 dinara. Od 39 parcela, 8 je dobilo zakupce. U Grgurevcima pet ,u Velikim Radincima jedna i u Martincima dve parcele dok za zemlju u Divošu nije bilo zainteresovanih.

Sve parcele sem jedne izdate su po početnim cenama. Za parcelu od 15,5 ha u potezu Međoš u Martincima gde je zemlja I klase, učestvovala su četiri lica. Drugi krug licitacije trebalo bi, da se održi krajem ovog meseca.

Postavio dana 07. 11. 2013. rtv mega