Radio live

::Pećinci: Mogućnost reprograma duga za komunalne usluge

JKP „Sava“ obaveštava korisnike da, ukoliko nisu u mogućnosti da u što kraćem roku jednokratno izmire svoje obaveze za komunalne usluge, mogu doći lično u prostorije preduzeća radi reprograma duga.

Iz ovog pećinačkog javnog preduzeća poručuju da će biti prinuđeni da protiv korisnika koji svoja dugovanja ne izmire, niti potpišu Ugovor o reprogramu, pokrenu postupak prinudne naplate preko privatnih izvršitelja.
Za sve potrebne informacije možete se obratiti na telefon 022/436-510.

www.pecinci.org

Postavio dana 12. 09. 2013. rtv mega